Make your own free website on Tripod.com

Agensi Pekerjaan Hamidah Sdn. Bhd.

SYARAT MEMOHON

Home

Dokumen-dokumen Syarat Memohon adalah seperti berikut :
 
  1.  Salinan Kad Pengenalan suami dan isteri
  2.  Salinan Surat Nikah atau Perkahwinan.
  3.  Salinan Surat Lahir/Beranak anak-anak.
  4.  Penyata Cukai Pendapatan ASAL ( Borang J suami  dan Isteri ) terkini beserta salinan.
  5.  Penyata Gaji Terakhir / terkini suami dan Isteri.

SILA HUBUNGI PIHAK KAMI
UNTUK
PENJELASAN LANJUT